MADERÁNEK

Ľudovo - výtvarný krúžok z Bolerázu

    Ľudovo – výtvarný krúžok Maderánek ( majorán ) vznikol v septembri 1997 pri obecnom úrade v Boleráze v spolupráci s DĽH
Brezinka.
    Založila ho vynikajúca výtvarníčka Mgr.Iveta Olahová –Hrušková (1969 - + 1998) so zámerom uchovať bolerázsky kroj a všetko, čo súvisí s ľudovo – výtvarnou kultúrou lokality.
    Pôsobia v ňom 8-14 ročné dievčatá, ktoré sa učia malovať, vyšívať ornamenty, zhotovovať kroje, piecť tradičné perníčky. Čaká ich práca s textilom, keramikou, slamou hlinou, ...
    Maderánek má za sebou prvé úspešné výtvarné prezentácie: Vianoce na dedine Boleráz 97, 98, 99 : vianočná úprava scény, zbierka zlatom výšívaných krojov, výstava prvých vlastných výšiviek, Detský folklórny festival Častá 98, Kalokagatia Trnava 99.

Ľudovo – výtvarný krúžok MADERÁNEK vedie Božena Pobiecka.