VYDALO

Veronika Kicková
Jánošíkov tanec


„ Kto potrebuje rozprávku !?
- Ty. Si tiež rebelom. Zbíjaš ľudí o ilúzie, kradneš im istoty a pohodlie. A nemusíš preto čakať pri cestách. Stačí, že žiješ. Že žiješ v Doline, chrbtom k ich modlám, v horách.“
Rôznorodý autobiografický text súčasnej začínajúcej autorky , hľadanie miesta človeka v krajine a krajiny v človeku. Hľadanie zmyslu mýtu v dnešnom svete.
brož., 174str., 11 x 19 cm., MOC: 137 Sk

1. VĎAKA PREDKOM ZA VZÁCNE ĽUDOVÉ KLENOTY
a/ úryvok z básne Milana Rúfusa
b/ autentická nahrávka 88-ročnej pamätníčky z Bolerázu
c/ ozvena prevzatej piesne Boleraské širé pole
d/ Hrajte mi huslički

2. ŽARTOVNÉ PIESNE I.
a/ Zakukala kukulenka
b/ Nebudem dobrí, nebudem
c/ Čo budeme robit?
d/ Janko mój
e/ Moja milá zadrímala
f/ Tancuval tenkí s tenkú

3. Jaké je to švarné

4. a/ Bárs som ešče malá
b/ Kúpte mi mamka

5. ŽARTOVNÉ PIESNE II.
a/ Dze si bola tej noci?
b/ Négdi sa vraj
b/ Zecte ma vlčki

6. Tí smolinskí páni

7. V Orešanoch jarmek bívá


8. Trnava je mesto králofské

9. ŽARTOVNÉ PIESNE III.
a/ Hop, dupi, dupi
b/ Za masárom pes
c/ Mal som štiri grajcáre
d/ Kučeravá Anča
e/ Už som preč
f/ Povedal mi jeden chlapec

10. Ej, pršalo

11. PIESNE O VÍNE
a/ Píjali, píjali
b/ Pime vínečko

12. FAŠIANGOVÉ PIESNE
a/ Fašangi, fašangi
b/ A tam dole na komore
e/ Staré dzífki
f/ Fašanek sa krácí

13. PIESNE A RIEKANKY NA KVETNÚ NEDEĽU
a/ Kvetná nedzela, dzes tolko bola?
b/ Kvetná nedzela, dze si sedzela?
c/ Išól Pámboh na oslici
d/ Už sa hori zelenajú
e/ Ide Peter z Ríma
f/ Bucte tu babički vesele
g/ Sedzí baba v koši
h/ Kvetná nedzela, dze si sedzela?

14. VIANOČNÉ A NOVOROČNÉ PIESNE
a/ Pásli ovce valasi
b/ Narodzil sa Kristus Pán
c/ Panna Mária kašu varí
d/ Pochválen
e/ Na kostole gulka
f/ Vinšujeme vám
g/ Noví rok beží
h/ Mi tré králi
i / Stávaj Kubo

15. AKO OŽÍVA PIESEŇ
a/ Báseň P.A.Birota
b/ Babka Štefka a deti